skip to Main Content
info@hierontakoulut.fi | Asiakkaankatu 3 B, 00930 Helsinki

HIERONNAN AMMATTITUTKINNON SISÄLLÖT

Hieronnan ammattitutkinnon suorittanut työskentelee hierojana itsenäisenä yrittäjänä tai toisen palveluksessa sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla. Hän edistää potilaidensa/asiakkaidensa hyvinvointia ja toimintakykyä.

Hieronnan ammattitutkinnon suorittanut osaa

  • toimia hierojana yhteistyössä sosiaali-, terveys-, kuntoutus- ja liikunta-alan ammattihenkilöiden kanssa
  • suunnitella ja toteuttaa potilaan hieronnan ja hierontaa tukevat muut hoidot sekä arvioida omaa toimintaansa
  • ohjata potilasta tuki- ja liikuntaelimistön oireiden hoidossa ja ennaltaehkäisyssä sekä terveellisissä elämäntavoissa
  • toimia yrittäjämäisesti.

Ammattitutkinnon valinnaisilla tutkinnon osilla osaamista on mahdollista kohdentaa raajanivelten liikkuvuuden edistämiseen, elimistön nestekierron edistämiseen, ikääntyvän potilaan hierontaan sekä kansansairauksien ennaltaehkäisyyn. Hieronnan ammattitutkinnon tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista määrätään Opetushallituksen määräyksessä Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset ammatillisessa koulutuksessa (OPH-5-2018).

Hieronnan ammattitutkinnon suorittanut voi hakea koulutettu hieroja -ammattinimikkeen käyttöoikeutta Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran ohjeiden mukaisesti. Hieronnan ammattitutkinnon suorittaneen rekisteröinti terveydenhuollon ammattihenkilörekisteriin tapahtuu koulutettu hieroja -nimikkeellä. Koulutettu hieroja on nimikesuojattu ammattihenkilö terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain mukaisesti. Ammatin harjoittamiseen liittyvät säädökset on otettu huomioon hieronnan ammattitutkinnon pakollisten ja valinnaisten ammatillisten tutkinnon osien ammattitaitovaatimuksissa ja arvioinnissa. Jotta tutkinnon suorittanut voi toimia sosiaali- ja terveysalalla ammattihenkilönä, tulee koulutuksessa saavuttaa riittävä pätevyys ja ammattitoiminnan edellyttämät valmiudet.

Tutustu ammattitutkintovaatimuksiin.

Ammattitutkintovaatimukset »


Koulutetun hierojan ammattitutkinnon näyttötilaisuudet voit suorittaa koulumme tiloissa. Näyttötilaisuuksien aikataulut sovitetaan opiskelurytmiin.

Back To Top