skip to Main Content
info@hierontakoulut.fi | Asiakkaankatu 3 B, 00930 Helsinki

ITÄ-HELSINGIN HIEROJAKOULUN OPETUSSUUNNITELMA

Koulutus järjestetään Itä-Helsingin Hierojakoulussa Helsingissä.

Itä-Helsingin Hierojakoulun opetussuunnitelmassa painotetaan hierojan valmiuksia työllistyä yrittäjänä tai itsenäisenä ammatinharjoittajana. Koulutuksen yhteydessä tarjotaan opiskelijalle tiedolliset ja taidolliset valmiudet aloittaa vastuullinen ja vaikuttava hoitotyö.

Itä-Helsingin Hierojakoulun hieronnan ammattitutkintoon valmistavan koulutuksen tavoitteena on, että opiskelijoista kasvaa sekä laaja-alaisesti, että asiakaslähtöisesti toimivia hieronnan ammattilaisia, jotka monipuolisuudellaan pystyvät tarjoamaan asiakkaan/potilaan sen hetkiseen tilanteeseen sopivan ja vaikuttavan hoidon. He ymmärtävät alan seuraamisen ja itsensä kehittämisen tarpeen taatakseen asiakkailleen/potilailleen parhaan mahdollisen hoidon ja pystyäkseen vastaamaan alan toimintaympäristön muutoksiin.

Opetuksessa korostetaan monipuolisia ja yksilöllisiä tarpeita tukevia opiskelumenetelmiä ja painotetaan opiskelijan omaa vastuuta opiskelustaan ja jatkuvaa itsearviointia. Opetus tapahtuu pienryhmissä, mikä osaltaan tukee yksilöllistä opiskelua.

Opintoihin sisältyy runsaasti hieronnan käytännönharjoittelua todellisissa asiakas-/potilastilanteissa koulun hoitotiloissa opettajan ollessa aktiivisesti mukana asiakastyössä.

Itä-Helsingin Hierojakoulun opettajien tavoitteena on toimia opiskelijan innostajana ja antaa käyttöön asiantuntijuutta, niin käytännönharjoittelussa kuin teoriaopinnoissakin.

Lue myös: Opintokokonaisuudet ja sisällöt »

Back To Top