skip to Main Content
info@hierontakoulut.fi | Asiakkaankatu 3 B, 00930 Helsinki

Hieronnan ammattitutkintoon valmentavan koulutuksen ammattitaitovaatimukset

Tuki- ja liikuntaelinongelmaisen potilaan terveyden ja toimintakyvyn edistäminen 70 OSP

Opiskelija osaa:

 • arvioida erilaisten tuki- ja liikuntaelinongelmaisten potilaiden hoidon tarvetta
 • laatia potilaslähtöisen hoitosuunnitelman erilaisille tuki- ja liikuntaelinongelmaisille potilaille
 • toteuttaa hoitosuunnitelman mukaisen hoidon erilaisille tuki- ja liikuntaelinongelmaisille potilaille
 • edistää työhyvinvointia ja työturvallisuutta
 • arvioida ja kehittää omaa työtään.

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä toimimalla sosiaali- ja terveysalan ympäristössä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrittäjänä toimiminen 30 OSP

Opiskelija osaa:

 • määritellä sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrityksen liikeidean
 • arvioida liikeidean mukaisten palvelujen tarpeen
 • laatia yritystoiminnan aloittamissuunnitelman
 • laatia suunnitelman yrityksen talouden hallinnasta
 • arvioida ja kehittää yrittäjävalmiuksiaan

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä toimimalla sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristössä. Näyttö ei edellytä oman yrityksen perustamista. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

Raajanivelten liikkuvuuden edistäminen 25 OSP

Opiskelija osaa:

 • arvioida raajanivelten liikkuvuuden edistämisen tarpeen
 • laatia potilaan hoidon tarpeesta lähtevän raajanivelten liikkuvuutta edistävän hoitosuunnitelman
 • toteuttaa hoitosuunnitelman mukaisen hoidon raajanivelten liikkuvuuden edistämiseksi
 • edistää työhyvinvointia ja työturvallisuutta
 • arvioida ja kehittää omaa työtään.

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä toimimalla sosiaali- ja terveysalan ympäristössä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

Kansansairauksien ennaltaehkäiseminen hierojan työssä 25 OSP

Opiskelija osaa:

 • arvioida hierottavalla potilaalla olevia tavallisimpien kansansairauksien riskitekijöitä
 • suunnitella yhdessä hierottavan potilaan kanssa keinoja ennaltaehkäistä tavallisimpia kansansairauksia
 • ohjata potilasta hieronnan yhteydessä kansansairauksien ennaltaehkäisemisessä
 • edistää työhyvinvointia ja työturvallisuutta
 • arvioida ja kehittää omaa työtään.

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä toimimalla sosiaali- ja terveysalan ympäristössä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

Back To Top