skip to Main Content
info@hierontakoulut.fi | Asiakkaankatu 3 B, 00930 Helsinki

Kela on myöntänyt Itä-Helsingin Hierojakoululle opintotukioikeuden hieronnan ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen (150 OSP). Tähän koulutukseen osallistuvat opiskelijat ovat oikeutettuja opintotukeen, mikäli opintotuen myöntämisedellytykset kunkin opiskelijan kohdalla muutoin täyttyvät.

Näyttötutkinnon hyväksytysti suorittaneet voivat hakea koulutusrahastolta ammattitutkintostipendiä.

Lisätietoja opintotuen myöntämisestä voit lukea Kelan sivuilta.

TE-toimiston tai kuntakokeilun asiakkaana sinulla voi olla mahdollisuus saada työttömyysetuutta päätoimista omaehtoista opiskelua varten. Omaehtoinen opiskelu tarkoittaa koulutusta, jonka tuottaa ja jonka opiskelijavalinnasta päättää oppilaitos. Voit lukea asiasta lisää tästä.

Huomioithan että opiskelijamme eivät ole oikeutettuja työllisyysrahaston myöntämään aikuiskoulutustukeen.

Back To Top