skip to Main Content
info@hierontakoulut.fi | Asiakkaankatu 3 B, 00930 Helsinki

Kela on myöntänyt Itä-Helsingin Hierojakoululle opintotukioikeuden hieronnan ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen. Tähän koulutukseen osallistuvat opiskelijat ovat oikeutettuja opintotukeen, mikäli opintotuen myöntämisedellytykset kunkin opiskelijan kohdalla muutoin täyttyvät.

Opintukioikeus koskee vain päätoimisia opiskelijoita.

Näyttötutkinnon hyväksytysti suorittaneet voivat hakea koulutusrahastolta ammattitutkintostipendiä.

Lisätietoja opintotuen myöntämisestä voit lukea Kelan sivuilta.

Huomioithan että opiskelijamme eivät ole oikeutettuja työllisyysrahaston myöntämään aikuiskoulutustukeen.

Back To Top