skip to Main Content
info@hierontakoulut.fi | Asiakkaankatu 3 B, 00930 Helsinki

HIERONNAN AMMATTITUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPINTOKOKONAISUUDET

Itä-Helsingin Hierojakoulun 150 osaamispisteen (OSP) opetussuunnitelma muodostuu opintokokonaisuuksista. Opintokokonaisuudet mukailevat hieronnan ammattitutkinnon osia. Tutkinto muodostuu kahdesta kaikille pakollisesta tutkinnon osasta (100 osp) ja valinnaisista tutkinnon osista (50 osp), jotka koulu valitsee koulutussisältöönsä. Tutkinnon osat antavat rytmityksen opintokokonaisuuksille. Koulutuksen kesto on noin vuoden mittainen. Itä-Helsingin Hierojakoululla hieronnan ammattitutkinto muodostuu seuraavista osista: tuki- ja liikuntaelinongelmaisen potilaan terveyden ja toimintakyvyn edistäminen (pakollinen tutkinnon osa) sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrittäjänä toimiminen (pakollinen tutkinnon osa), raajanivelten liikkuvuuden edistäminen (valinnainen tutkinnon osa), sekä kansansairauksien ennaltaehkäiseminen hierojan työssä (valinnainen tutkinnon osa).

Tuki- ja liikuntaelinongelmaisen potilaan terveyden ja toimintakyvyn edistäminen 70 OSP

 • Hieronnan teoria
 • Hierojan työtä ohjaavat lait, suositukset ja eettiset periaatteet
 • Anatomia
 • Fysiologia
 • Hierontatilan järjestely, aseptiikka
 • Hieronnan käytäntö
 • Hieronnan työssä oppiminen
 • Ihotaudit
 • Tietotekniikka työn tukena
 • EA
 • Psykologia ja vuorovaikutus
 • Tautioppi ja sairaudet
 • Kipu ja kivun arviointi
 • Tuki- ja liikuntaelinsairaudet
 • Lihashuolto
 • Urheiluhieronnan tekniikat
 • Fysikaaliset hoidot

Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrittäjänä toimiminen 30 OSP

 • Liikeidea ja liiketoimintasuunnitelma
 • Yrityksen perustamiseen liittyvät toimenpiteet ja asiakirjat
 • Markkinointi

Raajanivelten liikkuvuuden edistäminen 25 OSP

 • Anatomia
 • Tuki- ja liikuntaelin sairaudet nivelalueittain
 • Tutkiminen
 • Selkärangan mobilisointi
 • Hierontaa tehostavat tekniikat ja sovellutukset
  • Mobilisoiva hieronta
  • Fascia ja Trigger -tekniikat
  • MET-tekniikka
  • Kinesioteippaus
 • Hieronnan työssä oppiminen

Kansansairauksien ennaltaehkäiseminen hierojan työssä 25 OSP

 • Tyypillisimmät kansansairaudet
 • Potilaan terveyden ja toimintakyvyn arviointi
 • Potilaan terveystottumusten ja elämäntapojen tarkkailu
 • Hoitosuunnitelma kansansairauksien ehkäisystä ja keinoista

Urheiluhieronta ja urheilijan lihashuolto -kokonaisuus (vain arkikurssin opiskelijoille)

 • Urheilijan lihashuollon tarpeen arviointi
 • Urheilijan lihashuollon toteutus
 • Kinesio- ja urheiluteippaus
 • Tyypillisten urheiluvammojen ennaltaehkäisy ja hoito
 • Työskentely aidossa yksilö- ja joukkuelajiympäristössä alan kokeneiden ammattilaisten tukemana
 • Urheilijan ravitsemus
Back To Top