skip to Main Content
+358 40 123465
info@hierontakoulut.fi | Asiakkaankatu 3 B, 00930 Helsinki

HIERONNAN TUTKINTOON VALMENTAVAN KOULUTUKSEN OPINTOKOKONAISUUDET

Itä-Helsingin Hierojakoulun 150 osaamispisteen (OSP) opetussuunnitelma muodostuu opintokokonaisuuksista. Opintokokonaisuudet mukailevat hieronnan ammattitutkinnon osia. Tutkinnon osat antavat rytmityksen opintokokonaisuuksille. Koulutuksen kesto on noin vuoden mittainen. Itä-Helsingin Hierojakoululla hieronnan ammattitutkinto muodostuu seuraavista osista: tuki- ja liikuntaelinongelmaisen potilaan terveyden ja toimintakyvyn edistäminen (pakollinen) sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrittäjänä toimiminen (pakollinen), raajanivelten liikkuvuuden edistäminen (valinnainen), sekä elimistön nestekierron ylläpitäminen ja edistäminen (valinnainen) TAI kansansairauksien ennaltaehkäiseminen hierojan työssä (valinnainen). Kurssikohtaisesti toteutetaan jompikumpi kahdesta jälkimmäisestä tutkinnon osasta.

Tuki- ja liikuntaelinongelmaisen potilaan terveyden ja toimintakyvyn edistäminen 70 OSP

 • Hieronnan teoria
 • Hierojan työtä ohjaavat lait, suositukset ja eettiset periaatteet
 • Anatomia
 • Fysiologia
 • Hierontatilan järjestely, aseptiikka
 • Hieronnan käytäntö
 • Hieronnan työssä oppiminen
 • Ihotaudit
 • Tietotekniikka työn tukena
 • EA
 • Psykologia ja vuorovaikutus
 • Tautioppi ja sairaudet
 • Tuki- ja liikuntaelinsairaudet
 • Lihashuolto
 • Fysikaaliset hoidot

Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrittäjänä toimiminen 30 OSP

 • Liikeidea ja liiketoimintasuunnitelma
 • Yrityksen perustamiseen liittyvät toimenpiteet ja asiakirjat
 • Markkinointi

Raajaivelten liikkuvuuden edistäminen 25 OSP

 • Anatomia
 • Tuki- ja liikuntaelin sairaudet nivelalueittain
 • Tutkiminen
 • Selkärangan mobilisointi
 • Hierontaa tehostavat tekniikat ja sovellutukset
 • Hieronnan työssä oppiminen

Elimistön nestekierron ylläpitäminen ja edistäminen 25 OSP

 • Elimistön nestekierron anatomia ja fysiologia
 • Elimistön nestekierron häiriöt
 • Elimistön nestekiertoa edistävät tekniikat

Kansansairauksien ennaltaehkäiseminen hierojan työssä 25 OSP

 • Tyypillisimmät kansansairaudet
 • Potilaan terveyden ja toimintakyvyn arviointi
 • Potilaan terveystottumusten ja elämäntapojen tarkkailu
 • Hoitosuunnitelma kansansairauksien ehkäisystä ja keinoista
Back To Top