skip to Main Content
info@hierontakoulut.fi | Asiakkaankatu 3 B, 00930 Helsinki
 1. Rekisterinpitäjä
  Itä-Helsingin Hierojakoulu,
  Y-tunnus: 2753064-2,
  info@hierontakoulut.fi | Asiakkaankatu 3 B, 00930 Helsinki
 2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
  Toimitusjohtaja Mika Hämäläinen, info@hierontakoulut.fi
 3. Rekisterien nimet
  hierontakoulut.fi -verkkosivuston verkkokaupan tilaustiedot,  yhteydenottolomakeen ja koulukseen hakulomakkeen täyttäneet henkilöt
 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  Koulutuskeskus O.I.F Oy:n viestintä ja yhteydenpito, lahjakortin ostaneiden henkilöiden varmistus. Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuoliselle taholle.
 5. Rekisterin tietosisältö
  Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:
  Verkkokaupan käyttämät henkilötiedot:
  – nimi- ja osoitetiedot
  – tiedot asiakkaan tilaamista lahjakorteista
  Yhteydenottojen tiedot:
  Nimi, syntymäaika, sähköpostiosoite, puhelinnumero, koulutustiedot, työkokemuksen, sekä koulutukseen hakijan omia intressejä
 6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
  Rekisteri koostetaan hierontakoulut.fi -verkkosivustolla olevilla sähköisillä verkkomaksu, yhteydenotto -ja hakukaavakkeilla henkilön itsensä täyttämänä.
 7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
  Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden ja sidosryhmien edustajien henkilötietoja kenellekään ulkopuoliselle taholle
 8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
  Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
 9. Tietojen poistaminen
  Tilaajaa koskevia tietoja voidaan poistaa tilaajan vaatimuksesta mistä syystä tahansa.
 10. Rekisterin suojauksen periaatteet
  Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina HTTPS-suojatussa sivustossa, vahvojen salasanasuojausten takana.
 11. Kielto-oikeus
  Tilaajalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely.

 

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

Back To Top