skip to Main Content
info@hierontakoulut.fi | Asiakkaankatu 3 B, 00930 Helsinki

Hierojakoulutus päätoimisena opiskelijana arkikurssilla

Seuraava alkava kurssi

Arkikurssin opiskelijoiden ryhmä aloittaa torstaina 26.8.2021 (Koulutus päättyy 25.8.2022. Koulutuksen päättyminen voidaan suunnitella myös yksilöllisesti jos olet esim. hakemassa johonkin toiseen opiskeluun joka alkaisi syksyllä -22.)

Hae koulutukseen täältä »

Kutsumme koulutukseen hakijat haastatteluun hakemusten perusteella. Haastattelussa sinä pääset tutustumaan koulumme tapaan toimia, sekä koulutuksen sisältöön tarkemmin. Me puolestamme pääsemme perehtymään sinun opiskeluvalmiuksiisi ja odotuksiin, sekä suunnitelmiin tarkemmin. Päätös opiskelupaikasta tehdään haastattelun jälkeen. Vasta kouluumme hyväksymisen jälkeen sinä teet päätöksen otatko opiskelupaikan vastaan.

Kurssimaksu

 • ELOKUUSSA 26.8 ALKAVA KURSSI NYT ALENNETTUUN HINTAAN 1600€ (Norm. 2400€)
 • Päätettyäsi, otatko kurssipaikan vastaan, vahvistat kurssipaikan itsellesi varausmaksulla 400€ (Norm. 504€)
 • Varausmaksun suorittamisen jälkeen voit maksaa halutessasi kurssimaksun loppuosan 100€/KK (Norm. 158€/kk)

KURSSIMAKSU SISÄLTÄÄ

 • Hieronnan ammattitutkintoon valmistavan vuoden mittaisen koulutuksen ja urheiluhieronnan ja urheilija lihashuolto -kokonaisuuden.
 • Koulutusmateriaalin ja moodle verkko-oppimisympäristön.
 • Koulun t-paidan 3kpl.
 • EA1 tasoisen koulutuksen.
 • Hieronnan ammattitutkinnon näyttötutkintotilaisuuden.

 

Koulutus

Arkikurssilla suoritettava hieronnan ammattitutkintoon valmistava koulutus on päätoimista ja kestää yhden vuoden. Opetuskielenä on suomi. Näyttötutkintotilaisuudet järjestetään koulumme tiloissa opiskeluvuoden aikana. Näyttötutkinnon osat hyväksytysti suoritettuasi saat hieronnan ammattitutkintotodistuksen. Näyttötutkintotilaisuuksista ja tutkintodistuksista vastaa SAMiEDU.

Itä-Helsingin Hierojakoulun ohjattu käytännön työssäoppiminen tapahtuu koulun hoitotiloissa. Asiakastyössä lähiopetuksessa läpikäydyt asiat siirtyvät käytäntöön ja saat hyvät valmiudet asiakastyön aloittamiseen omassa ympäristössäsi valmistumisen jälkeen. Meiltä valmistuneilla opiskelijoilla on myös mahdollisuus työllistää itsensä koulun yhteydessä toimivalla vastaanotolla, itsenäisinä ammatinharjoittajina.

Opetuksen tukena sinulla on käytössä verkko-oppimisympäristö, jossa koulutusmateriaali löytyy digitaalisessa muodossa.

Tutustu tarkemmin Itä-Helsingin hierojakoulun opintokokonaisuuksiin ja opetuksen sisältöön.

Opintoihin kuuluu myös laaja Urheiluhieronnan ja urheilijan lihashuollon kokonaisuus

 • Urheilijan lihashuollon tarpeen arviointi.
 • Urheilijan lihashuollon toteutus.
 • Kinesio- ja urheiluteippaus.
 • Tyypillisten urheiluvammojen ennaltaehkäisy ja hoito.
 • Työskentely aidossa yksilö- ja joukkuelajiympäristössä alan kokeneiden ammattilaisten tukemana.
 • Urheilijan ravitsemus osana suorituskykyä.

Tämä on Itä-Helsingin hierojakoulun oma urheiluhieronnan kokonaisuus. Opetussisältöön kuuluu myös sama hieronnan ammattitutkintoon valmistava koulutus kuin muillekin kursseillemme. Urheiluhieronnan kokonaisuus tarjoaa sinulle osaamista työskennellä urheilijoiden lihashuollon tukena. Opintojen aikana työskentelet yksilö- ja joukkuelajin urheilijoiden kanssa. Sinua auttamassa on kokeneita urheiluhieronnan ja fyysisen valmennuksen ammattilaisia. Heidän ohjauksessaan pääset ymmärtämään käytännössä eri lajien vammojen syntymekanismeja, sekä suunnittelemaan ja toteuttamaan erilaisten hoitomenetelmien käyttöä harjoitus- ja ottelu-/kilpailukauden eri vaiheissa.

Hieronnan ammattitutkinnon suorittamisen jälkeen voit kehittää urheiluhieronnan osaamistasi lisää haketumalla suorittamaan urheiluhieronnan osaamisalan hieronnan erikoisammattitutkinnosta. Tämän tutkinnon suoritettuasi voit käyttää tutkintonimikettä urheiluhieroja (eat).

 

Koulutuksen aikataulu

Arkikurssin opiskelijana lähiopetus tapahtuu kurssin ensimmäiset kaksi kuukautta arkisin (ma-to) klo 8.00-16.00. Perjantait on varattu itsenäiselle opiskelulle. Kolmantena opiskelukuukautena alkaa koulun tiloissa suoritettava käytännön harjoittelu, eli asiakastyö, jonka aikataulu tarkennetaan aina jokaiselle kurssille erikseen. Asiakastyön alettua opetus tapahtuu joko klo 8.00-16.00 tai klo 12.00-20.00 ja opiskelupäivä sisältää tyypillisesti sekä teoriaopintoja, että asiakastyötä.

Aikatauluihin voi tulla yksittäisiä muutoksia johtuen ulkopuolisten luennoitsijoiden aikatauluista. Koulun loma-ajat keväällä ja syksyllä noudattavat pääsääntöisesti peruskoulun loma-aikoja.

 

Oikeus opintotukeen

Kela on myöntänyt Itä-Helsingin Hierojakoululle opintotukioikeuden hieronnan ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen. Tähän koulutukseen osallistuvat opiskelijat ovat oikeutettuja opintotukeen, mikäli opintotuen myöntämisedellytykset kunkin opiskelijan kohdalla muutoin täyttyvät. Lisätietoja opintotuen myöntämisestä voit lukea Kelan sivuilta.

Näyttötutkinnon hyväksytysti suorittaneet voivat hakea työllisyysrahastolta ammattitutkintostipendiä. Lue lisää työllisyysrahaston sivuilta.

 

Edellytykset opiskeluun

 • 18 -vuoden ikä ja suoritettu peruskoulu
 • Suomen kielen taito
 • Kiinnostus sosiaali- ja terveysalaa kohtaan ja hyvä motivaatio opiskeluun
 • Hyvä fyysinen ja henkinen terveydentila

Kun haet koulutukseen, sinun on hyvä arvioida omaa terveydentilaasi.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla (1) sellaiset psyykkiset tai fyysiset sairaudet ja vammat, jotka estävät käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vakava toimintakykyä laskeva masennus tai (2) tuki- ja liikuntaelimistön sairaus sekä (3) ihosairaudet esim. krooninen ihottuma tai (4) päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus. (SORA-lainsäädäntö, Hieronnan ammatti- ja erikoisammattitutkinnon terveydentilaan liittyvät vaatimukset.)

Hae koulutukseen täältä »

Back To Top