skip to Main Content
info@hierontakoulut.fi | Asiakkaankatu 3 B, 00930 Helsinki

Hierojakoulutus päätoimisena opiskelijana arkikurssilla

Seuraava alkava kurssi

Vuoden 2022 tammikuun arkikurssin opiskelijat aloittavat opintonsa maanantaina 10.1.2022 (koulutus päättyy 21.12.2022).

Hae koulutukseen tästä

Kutsumme koulutukseen hakijat haastatteluun hakemusten perusteella. Haastattelussa sinä pääset tutustumaan koulumme tapaan toimia, sekä koulutuksen sisältöön tarkemmin. Me puolestamme pääsemme perehtymään sinun opiskeluvalmiuksiisi ja odotuksiin, sekä suunnitelmiin tarkemmin. Päätös opiskelupaikasta tehdään haastattelun jälkeen. Vasta kouluumme hyväksymisen jälkeen sinä teet päätöksen otatko opiskelupaikan vastaan.

 

Kurssimaksu

 • Tammikuussa 2022 aloittavan ryhmän kurssimaksu on 1800€.
 • Ennen kurssin alkua maksetaan varausmaksu 600€. Varausmaksun ensimmäinen osa 300€ maksetaan koulutuspaikan vastaanottaessa. Sillä  lunastat kurssipaikan itsellesi. Varausmaksun toinen osa 300€ maksetaan viimeistään 10.12.2021 mennessä.

KURSSIMAKSU SISÄLTÄÄ

 • Hieronnan ammattitutkintoon valmistavan vuoden mittaisen koulutuksen ja urheiluhieronnan ja urheilijan lihashuolto -kokonaisuuden.
 • Koulutusmateriaalin ja Moodle verkko-oppimisympäristön.
 • Koulun t-paidan 3kpl.
 • EA1 tasoisen koulutuksen.
 • Hieronnan ammattitutkinnon näyttötutkintotilaisuudet.

 

Koulutus

Arkikurssilla suoritettava hieronnan ammattitutkintoon valmistava koulutus on päätoimista ja kestää yhden vuoden. Opetuskielenä on suomi. Näyttötutkintotilaisuudet järjestetään koulumme tiloissa opiskeluvuoden aikana. Näyttötutkinnon osat hyväksytysti suoritettuasi saat hieronnan ammattitutkintotodistuksen. Näyttötutkintotilaisuuksista ja tutkintodistuksista vastaa SAMiEDU.

Itä-Helsingin Hierojakoulun ohjattu käytännön työssäoppiminen tapahtuu koulun hoitotiloissa. Asiakastyössä lähiopetuksessa läpikäydyt asiat siirtyvät käytäntöön ja saat hyvät valmiudet asiakastyön aloittamiseen omassa ympäristössäsi valmistumisen jälkeen. Meiltä valmistuneilla opiskelijoilla on myös mahdollisuus työllistää itsensä koulun yhteydessä toimivalla vastaanotolla, itsenäisinä ammatinharjoittajina.

Opetuksen tukena sinulla on käytössä verkko-oppimisympäristö, jossa koulutusmateriaali löytyy digitaalisessa muodossa.

Tutustu tarkemmin Itä-Helsingin hierojakoulun opintokokonaisuuksiin ja opetuksen sisältöön.

Opintoihin kuuluu myös laaja Urheiluhieronnan ja urheilijan lihashuollon kokonaisuus

 • Urheilijan lihashuollon tarpeen arviointi.
 • Urheilijan lihashuollon toteutus.
 • Kinesio- ja urheiluteippaus.
 • Tyypillisten urheiluvammojen ennaltaehkäisy ja hoito.
 • Työskentely aidossa yksilö- ja joukkuelajiympäristössä alan kokeneiden ammattilaisten tukemana.
 • Urheilijan ravitsemus osana suorituskykyä.

Tämä on Itä-Helsingin hierojakoulun oma urheiluhieronnan kokonaisuus. Opetussisältöön kuuluu myös sama hieronnan ammattitutkintoon valmistava koulutus kuin muillekin kursseillemme. Urheiluhieronnan kokonaisuus tarjoaa sinulle osaamista työskennellä urheilijoiden lihashuollon tukena. Opintojen aikana työskentelet yksilö- ja joukkuelajin urheilijoiden kanssa. Sinua auttamassa on kokeneita urheiluhieronnan ja fyysisen valmennuksen ammattilaisia. Heidän ohjauksessaan pääset ymmärtämään käytännössä eri lajien vammojen syntymekanismeja, sekä suunnittelemaan ja toteuttamaan erilaisten hoitomenetelmien käyttöä harjoitus- ja ottelu-/kilpailukauden eri vaiheissa.

Hieronnan ammattitutkinnon suorittamisen jälkeen voit kehittää urheiluhieronnan osaamistasi lisää haketumalla suorittamaan urheiluhieronnan osaamisalan hieronnan erikoisammattitutkinnosta. Tämän tutkinnon suoritettuasi voit käyttää tutkintonimikettä urheiluhieroja (eat).

 

Koulutuksen aikataulu

Arkikurssin opiskelijana lähiopetus tapahtuu kurssin ensimmäiset kaksi kuukautta arkisin (ma-to) pääosin klo 8.00-16.00. Perjantait on varattu itsenäiselle opiskelulle.  Koulun tiloissa suoritettavan asiakashoitojen, eli työssäoppimisen aikataulu tarkennetaan aina jokaiselle kurssille erikseen. Asiakashoitojen alettua opetus tapahtuu pääsääntöisesti 8.00-16.00 tai klo 12.00-20.00 välisenä aikana ja opiskelupäivä sisältää tyypillisesti sekä teoriaopintoja, että asiakashoitoja.

Aikatauluihin voi tulla yksittäisiä muutoksia johtuen ulkopuolisten luennoitsijoiden aikatauluista. Koululla ei ole erillistä loma-aikaa. Kursseilla on ajankohtia, jolloin ei järjestetä lähiopetusta vaan suoritetaan itsenäistä opiskelua verkko-oppimisympäristöä hyödyntäen. Nämä ajankohdat noudattavat osittain peruskoulujen loma-aikoja.

 

Oikeus opintotukeen

Kela on myöntänyt Itä-Helsingin Hierojakoululle opintotukioikeuden hieronnan ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen. Tähän koulutukseen osallistuvat opiskelijat ovat oikeutettuja opintotukeen, mikäli opintotuen myöntämisedellytykset kunkin opiskelijan kohdalla muutoin täyttyvät. Lisätietoja opintotuen myöntämisestä voit lukea Kelan sivuilta.

Näyttötutkinnon hyväksytysti suorittaneet voivat hakea työllisyysrahastolta ammattitutkintostipendiä. Lue lisää työllisyysrahaston sivuilta.

 

Edellytykset opiskeluun

 • 18 -vuoden ikä ja suoritettu peruskoulu
 • Suomen kielen taito
 • Kiinnostus sosiaali- ja terveysalaa kohtaan ja hyvä motivaatio opiskeluun
 • Hyvä fyysinen ja henkinen terveydentila

Kun haet koulutukseen, sinun on hyvä arvioida omaa terveydentilaasi.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla (1) sellaiset psyykkiset tai fyysiset sairaudet ja vammat, jotka estävät käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vakava toimintakykyä laskeva masennus tai (2) tuki- ja liikuntaelimistön sairaus sekä (3) ihosairaudet esim. krooninen ihottuma tai (4) päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus. (SORA-lainsäädäntö, Hieronnan ammatti- ja erikoisammattitutkinnon terveydentilaan liittyvät vaatimukset.)

 

Hae koulutukseen tästä
Back To Top